Père Maurice Joyeux sj

Villupuram 1995
Virudunagar 1995
Mugayur 1995
Golahalli 1989