Père Maurice Joyeux sj

Virudunagar 1995
Mugayur 1995
Villupuram 1995
Golahalli 1989